Projekt: Wdrożenie e-usług w obszarze ochrony zdrowia w “MEDI-LAB” s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy

Wartość projektu: 928 408,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  781 473,50 PLN

Okres realizacji w latach: III- VIII 2019

Cel projektu: Celem projektu jest osiągniecie znacznej poprawy w dostępności do usług medycznych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców Świdnicy i powiatu świdnickiego przez wprowadzenie nowych technologii do ochrony zdrowia, w szczególności poprzez wdrożenie e-usług dla ludności.

Planowane efekty: wdrożenie systemu teleinformatycznego jako przykładu technologii informacyjno-komunikacyjnych(TIK) do obsługi procesu świadczenia usług medycznych przez ”MEDI-LAB” s.c. Wróbel
i Wspólnicy w Świdnicy. Poszczególne e-usługi umożliwią tworzenie, gromadzenie, analizowanie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, dzięki czemu dane medyczne będą dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników medycznych w miejscu i czasie, w którym są potrzebne, aby zapewnić pacjentowi możliwie najwyższy poziom opieki zdrowotnej. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do świadczenia elektronicznych usług medycznych przyczyni się do poprawy jakości opieki medycznej, ograniczenia kosztów leczenia, promowania niezależnego życia, przy zagwarantowaniu bezpiecznego przechowywania danych w sieci Internet o stanie zdrowia pacjentów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Close Menu
Skip to content