liszaj twardzinowy leczenie

Liszaj twardzinowy (lichen sclerosus) objawia się występowaniem porcelanowobiałych zmian o grudkowym charakterze, zlewających się w większe, lekko stwardniałe ogniska, którym towarzyszyć może różnie nasilona hiperkeratoza mieszkowa – nadmierne
rogowacenie ujść mieszków włosowych. Liszaj twardzinowy występuje u obu płci, jednak częściej dotyczy kobiet, u których obserwuje się dwa szczyty zachorowań – przed okresem dojrzewania oraz między 5. a 6. dekadą życia. Choroba liszaja twardzinowego może również dotyczyć dzieci. Leczenie liszaja twardzinowego przy użyciu lasera AFRODYTA  w połączeniu z PRP stanowi krótkotrwałą, minimalnie inwazyjną metodę leczenia o wysokiej skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa.